22.1.14

mutkikas suhde

harrastus <≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈> rahastus

21.1.14

Käkkärä

käkkärä käkkärä käkkärä käkk
ärä käkkärä käkkärä käkkärä k
äkkärä käkkärä Käkkärä käkkä
rä käkkärä käkkärä käkkärä kä
kkärä Käkkärä käkkärä käkkär
ä käkkärä käkkärä käkkärä käk
kärä käkkärä käkkärä käkkärä!

19.1.14

those werewolf days