23.9.10

Doksa 4000

tisekort tosen oli kelu tise usoni oli onor kort ilver oli houn kosk doksa eit houn kort vesot oli oase ison tosen oli onor tise omiot oli nofe kort usoni eit kelu kort vesot oli netsu kosk doksa oli nofe tise tosen oli onoren jiba joms doksa oli jiba kort inkie oli sino kort ilver oli jiba sohe kelni oli jiba kort kleop sen jiba kort ilver oli houn sono inkikne uin jiba kort ylköe oli ne ol okain oli houn kort usoni oli houn kort tosen ien eano jome vesot ien obak korthas oli oses kort kaine oli ylde kort usoni oli hosk iumun kort doksa osto oli sövi kort doksa oli oone joke usoni ien houn kort okain oli hoort omper eni paom kort doksa eni houn sonksa oli sövi kort tosen oli houn kort kelni oli houn kosk doksa eni keip jome solnu oli sövi kort doksa oli houot vesot eni sövi kort doksa oli houn joo aklis oli houn sohe ämiöt oli houn insi inkie oli paom kort kelni eni sino kort omiot oli houn kort ilver oli houn kort inkie oli paom sohe ämiöt oli hon kort tosen oli houn jome ämiöt oli kelu kosk vesot eni keip kort kelni sen sövi kort omper oli houn jome tosen oli houn kort vesot oli houn jome solnu oli keip kosk kelni sen vers vesot oli houn snop doksa ien oses tise kaine oli isne kort tosen oli houn kort doksa oli houn snop usoni oli ort doksa oli houn sohe melon ile jiba kort doksa oli sino sono inkie säy houn sohe doksa oli jiba kort meloksa oli sino kort ilver oli ylde emil nisto säy houn insi ilver oli houn kort keväs oli sino kort usoni oli ylde kort ylköe oli hohe solnu oli houn kort aklis oli sino kie eit houn oske meine oli okne kort ämiöt oli oses vers doksa oli houn kort ireas oli houn kort kelni eit houn oske okain oli houn tise meine eit oses kort ireas oli okne kort doksa oli plei kort kelni oli houn vers doksa eit houn oske ires meine oli houn kort ämiöt oli houn kohmeloetsu oli aide tise netsu oli houn oske doksa oli houn kort usoni oli houn kort vesot uin onnirdas oli oses tise ireas oli houn kort irt kokle oli onor kort ilver oli nofe kosk netsunde kort kaine oli houn vers usoni oli runo soke kaine oli houn kort nisto oli ylde di doksa sen houn joms solnu oli keip uson kelni oli houn kort inkie oli jeh kort doksa sen houn kort omper oli keip uson kelni oli sövi kort inkie oli houn kort solnuokain tie houn vers kaine oli houn kort doksa oli oses vers kainekaine oli fuku tise doksa oli isne ksa oli houn sono usoni säy houn kort keväs oli sino kort ilver oli ylde iman nisto oli houn kort omiot oli houn kort doksa oli houn sono keväs säy sino iman loami oli ylde kort usoniusoni oli houn kort doksa oli houn insi nisto oli sino kort ln kort ilver säy kelu korot oli oses vers tosen oli ylde kort kairt tosen oli sövi uson doksa eit kelu jome kelni oli keip kort okain oli houn kort tosen oli houn kort okain oli houn jome ämiöt oli sövi kosk doksa eit keip kort okain ol kort netsu oli houn kort ilver eit houn tise usoni oli nofe ison doksa oli onor kort netsu oli houn kort tosennisto eit houn kosk vesot oli houn tise netsuk oli houn disk kaine oli houn kort omper oli houn kort loami oli runo kort iumuk oli ylde soke kaine oli gomo emil nisto oli houn kort usoni oli houn disk loami oli houn tise kaihoun joms doksa oli söve oli houn sohe kelni oli soje kort ija vesot tie houn kort usoni aio houn eija tosen oli oses vers doksa oli houn kort kaine oli isne kort okain oli houn kort usoni aio houn tise vesot oli oses vers tosen oli houn eija kaine oli isne snop doksa aio hot doksa oli jiba sohe nisto oli oone uson okain ien houn joms loami ien houn kort usoni oli houn joke doksa oli oone kort doksa oli jiba uson nisto ien sövi kort loami oli sinoort inkie oli sövi kortun iman nisto oli sino sohe loami uno houn kort omper ile hounoksa oli jelky koami uno houn sono doksa oli houiumuk oli onor kort usoni oli houn kort ilver eit nofe kort netsu ime onor isonsija omiot oli houn kort netsu oli nofe kosk nisto oli onor kort doksa ime houn tise netsu oli houn kort usoni oli houn kort vesot oli onor kosk doksa ime nofe sija netsu oli
hypeteesi

21.9.10

konenok
enokone
keonoek
noekeon
koeneok
neokoen
eknonke
onkekno
enkokne
oknenko
ekonoke
nokekon
okeneko
nekoken
onekeno
kenonek

20.9.10

șyyyyș

aneet

anteeksianto
anteeksipyyntö
pyyteeksianto
anteeksiotto
otteeksianto
anteeksikatto
katteeksianto
anteeksianti
anteeksiannos
anteeksiosto
anteeksimyynti
enteeksianto
anteeksipyynti
anteeksi-into
anteeksilotto
kanteeksianto
anteeksikosto

14.9.10

parrhesiain neuvottelukeskus

13.9.10

ismiskasvoinen kasvotustiede

utopinnot


opetos


opinnoite